ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน VZ
มีนาคม - มิถุนายน 2566
เริ่มต้น 22,888.-

SUGOI FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน

JVZ57 SUGOI FUKUOKA
ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน
ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ
ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน ชมท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือโมจิโค ชิมของอร่อย ตลาดปลาทังงะ ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
เดินทางโดยสายการบิน VIET JET (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น