Menu

ติดต่อ Extraplus Travel

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว มากว่า 20 ปี

เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล ยินดีให้บริการค่ะ

Line id : @extraplustravel

อีเมล์ : extraplustravel@gmail.com

โทร : 02 917 3489-90

สายด่วน! : 096 651 6565

ติดตามเรา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07860

Country ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ต๋ากูปิงชวน เล่อซาน ง๊อไบ๊

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ต๋ากูปิงชวน เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน Thai Airways (TG) เที่ยวเมือง : Chengdu (เฉิงตู) Jiu…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิงชวน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิงชวน 7 วัน 6 คืน *พักโรงแรม 4-5 ดาว * ไม่ลงร้านช้อป * โดยสายการบิน AI…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สกีซีหลิงซาน

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สกีซีหลิงซาน สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองโบราณตูเจียงเอียน-เมืองจิ่วจ้ายโกว…

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน)  6 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองตูเจียงเอ…

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน)  6 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่-ทะเลสาบเต๋อซี – …

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน)  6 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่-ทะเลสาบเต๋อซี – …

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน) 6 วัน 4 คืน สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่– ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจ…

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน) 6 วัน 5 คืน สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองตูเจียงเอียน-เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุ…

เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองตูเจียงเอียน-ทะเลสาบเต๋อ…

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 4 มรดกโลก…สุดอลัง…

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาต…

ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู

ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้…

เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน  อุทยานการ์เซียสวรรค์ | อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง เฉิงตู(…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแ…

ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง

ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8 วัน 7 คืน โดย สายการบินไทย (TG) นมัสการองค์ผ…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยา…

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน โดย สายการบินไทย (TG) อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศู…

จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู

ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน อุ๊ยตายว้ายกรี๊ด!! อุทยานจิ่วจ้ายโกวเปิดให้เข้าชมแล้ว รีบแพคกระเป๋าด่วนๆๆ เยื…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว ท่องเที่ยวจิ…

จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขต…

ฉงชิ่ง หวงหลง จิ่วไจ้โกว

ฉงชิ่ง หวงหลง จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน สีสัน …อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ อุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ใน…

เที่ยวครบ เฉิงตู หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊

เที่ยวครบ เฉิงตู หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊   8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที…

อุทยานจิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ปิงชวน

ธาราแห่งสวรรค์ “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” ต้ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน พิเศษ…ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเม…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) • จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ส…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ส…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA) NEW !! • จิ่วจ้ายโกว…ชมความง…

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) NEW !! จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา …

ฉงชิ่ง จิ่วไจ้โกว

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน สีสัน …อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ อุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ใ…

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

ช่วงที่สวยที่สุด เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน  โดยสายการบินไทย จิ่วจ้ายโกว อุทยานที่สวยงามเกินคำบรรยาย 1 ปี เท…

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (MU)

อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน สีสัน …อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ อุทยานซุนผิงโกว…สวรรค์บน…