Menu

ติดต่อ Extraplus Travel

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว มากว่า 20 ปี

เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล ยินดีให้บริการค่ะ

Line id : @extraplustravel

อีเมล์ : extraplustravel@gmail.com

โทร : 02 917 3489-90

สายด่วน! : 096 651 6565

ติดตามเรา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07860

วีซ่าอเมริกา

Extraplus Travel Visa Service

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขอวีซ่า

ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Extraplus Travel

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

โทร : 02 917 3489-90 สายด่วน! : 096 651 6565

2. ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่

ลูกค้าจัดส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

#กรณีต้องมีการแสดงตัว

4. รอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

ลูกค้ารอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

วีซ่าอเมริกา สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้าพร้อมสำเนา 1 ชุด + หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 45 mm x 35 mm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ
4.ประกันการเดินทาง
5.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
6.หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง(ตัวจริง) ออกเป็นภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
กรณีเจ้าของกิจการ  หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ(หนังสือจดทะเบียนบริษัท) (อายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียนนักศึกษา(ตัวจริง) ออกเป็นภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
7. หลักฐานการเงิน
8.แผนการเดินทาง

หมายเหตุ :

เอกสารที่ทางทีมงานแจ้ง เป็นเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น ต้องการสอบถามข้อมูลหรือสนใจใช้บริการยื่นวีซ่ากับเรา ติดต่อ โทร. 02 917 3489-90 มือถือ 096 651 6565 (แผนกวีซ่า) หรือ ไลน์@ มาที่ @extraplustravel มาคุยกับทีมงานได้เลยนะคะ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต6,845 บาท/ท่าน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว5,000 บาท/ท่าน
รวมค่าบริการทั้งหมด11,845 บาท/คน
บริการยื่นวีซ่า
สนใจจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อยื่นวีซ่าอย่างเดียว ค่าบริการ 300 บาท/ท่าน/Booking
สนใจสอบถามประกันการเดินทางอย่างเดียว สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ @extraplustravel

วีซ่าอเมริกา สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าธุรกิจ

1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้าพร้อมสำเนา 1 ชุด + หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 45 mm x 35 mm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ
4.ประกันการเดินทาง
5.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
6.หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง(ตัวจริง) ออกเป็นภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
กรณีเจ้าของกิจการ  หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ(หนังสือจดทะเบียนบริษัท) (อายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียนนักศึกษา(ตัวจริง) ออกเป็นภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
7.หลักฐานการเงิน
8.จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต6,845 บาท/ท่าน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว5,000 บาท/ท่าน
รวมค่าบริการทั้งหมด11,845 บาท/คน
บริการยื่นวีซ่า

รายละเอียดสถานฑูต

สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

อีเมล support-thailand@ustraveldocs.com

Extraplus Travel Visa Service

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขอวีซ่า

ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Extraplus Travel

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

โทร : 02 917 3489-90 สายด่วน! : 096 651 6565

2. ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่

ลูกค้าจัดส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (กรณีต้องมีการแสดงตัว)

4. รอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

ลูกค้ารอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

“การทำเอกสารประกอบวีซ่าต้องถูกต้องสมบูรณ์
เสร็จทันเวลาก่อนลูกค้าเดินทาง นี่คือ หน้าที่ของเรา”

แผนกวีซ่ายินดีให้บริการค่ะ

Line id : @extraplustravel

อีเมล์ : extraplustravel@gmail.com

โทร : 02 917 3489-90

สายด่วน! : 096 651 6565

บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด

เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล ยังมีช่องทางสื่อสารทาง Line @ ที่ไว้คอยตอบลูกค้าทุกข้อสงสัยสามารถทำการจองทัวร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านโปรแกรม Line@ ในชื่อว่า @extraplustravel