Menu

ติดต่อ Extraplus Travel

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยว มากว่า 20 ปี

เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล ยินดีให้บริการค่ะ

Line id : @extraplustravel

อีเมล์ : extraplustravel@gmail.com

โทร : 02 917 3489-90

สายด่วน! : 096 651 6565

ติดตามเรา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07860

วีซ่าดูไบ

Extraplus Travel Visa Service

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขอวีซ่า

ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Extraplus Travel

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

โทร : 02 917 3489-90 สายด่วน! : 096 651 6565

2. ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่

ลูกค้าจัดส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

#กรณีต้องมีการแสดงตัว

4. รอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

ลูกค้ารอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

วีซ่าดูไบ สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1. สแกนสีหน้าหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2×2 นิ้ว 2 รูป
3. รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
– ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
– บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
– ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
– Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
– สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามี
4. หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง(ตัวจริง) หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครระบุจำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ,ตำแหน่ง,เงินเดือนที่ได้รับ,วันที่เริ่มเข้าทำงาน (อายุไม่เกิน 30 วัน )
กรณีเจ้าของกิจการ  หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ(หนังสือจดทะเบียนบริษัท)(มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียนนักศึกษา(ตัวจริง) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
5. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
7. Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์
8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม ที่ระบุชื่อของผู้เดินทางอย่างชัดเจน

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

1.จดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ ที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน
2.สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เชิญ

(ทางเรารับเฉพาะยื่นวีซ่ากับสายการบิน Emirates เท่านั้น)

ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ

หมายเหตุ :

เอกสารที่ทางทีมงานแจ้ง เป็นเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น ต้องการสอบถามข้อมูลหรือสนใจใช้บริการยื่นวีซ่ากับเรา ติดต่อ โทร. 02 917 3489-90 มือถือ 096 651 6565 (แผนกวีซ่า) หรือ ไลน์@ มาที่ @extraplustravel มาคุยกับทีมงานได้เลยนะคะ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูตประมาณ 4,000 บาท/ท่าน
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว2,000 บาท/ท่าน
รวมค่าบริการทั้งหมด6,000 บาท/คน
บริการยื่นวีซ่า
สนใจจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อยื่นวีซ่าอย่างเดียว ค่าบริการ 300 บาท/ท่าน/Booking
สนใจสอบถามประกันการเดินทางอย่างเดียว สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ @extraplustravel

Extraplus Travel Visa Service

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขอวีซ่า

ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใช้บริการยื่นวีซ่ากับ Extraplus Travel

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า

โทร : 02 917 3489-90 สายด่วน! : 096 651 6565

2. ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่

ลูกค้าจัดส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (กรณีต้องมีการแสดงตัว)

4. รอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

ลูกค้ารอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

“การทำเอกสารประกอบวีซ่าต้องถูกต้องสมบูรณ์
เสร็จทันเวลาก่อนลูกค้าเดินทาง นี่คือ หน้าที่ของเรา”

แผนกวีซ่ายินดีให้บริการค่ะ

Line id : @extraplustravel

อีเมล์ : extraplustravel@gmail.com

โทร : 02 917 3489-90

สายด่วน! : 096 651 6565

บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด

เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล ยังมีช่องทางสื่อสารทาง Line @ ที่ไว้คอยตอบลูกค้าทุกข้อสงสัยสามารถทำการจองทัวร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านโปรแกรม Line@ ในชื่อว่า @extraplustravel