โอซาก้า มิเอะ เกียวโต 6 วัน 4 คืน XJ
ธันวาคม - มีนาคม 2566
เริ่มต้น 39,900.-

Osaka Mie Kyoto

Osaka Mie Kyoto โอซาก้า มิเอะ เกียวโต 6 วัน 4 คืน
สนามบินคันไซ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองมิเอะ –พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ 
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-เมืองอิเสะ – หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ 
ถนนโอฮาไรมาจิ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ – Nabana No Sato
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิซึ -ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า 
ย่านชินไซบาชิ-อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง ณ สถานที่ต่างๆ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น