ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน VZ
สิงหาคม-ตุลาคม 2566
เริ่มต้น 15,990.-

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป สวนดอกไม้จงเซ่อ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป สวนดอกไม้จงเซ่อ 4 วัน 3 คืน
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป 
ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ-เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง
ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น