ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน TG
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 21,900.-

ไต้หวัน TAIWAN FEEL LIKE

ไต้หวัน TAIWAN FEEL LIKE 4 วัน 3 คืน 
เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)
ตลาดซีเหมินติง -หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ไถจง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
ตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น