ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน TG
มกราคม - กรกฎาคม 2020
เริ่มต้น 24,900.-

ไต้หวัน TAIWAN FEEL BEST

ไต้หวัน TAIWAN FEEL BEST 5 วัน 4 คืน 
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ตลาดซีเหมินติง -หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองฮวาเหลียน-นั่งรถไฟ-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองจีหลง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี-พระกระโดดกำแพง,ไก่อบโอ่ง
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น