ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน HB
กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
เริ่มต้น 15,999.-

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย 3 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
บินด้วยสายการบิน GREATER BAY AIRLINE (HB) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น