ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน WE
มกราคม - มีนาคม 2020
เริ่มต้น 9,888.-

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า
∞ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม
∞นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery
∞ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน
∞ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
∞พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ
∞นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
∞พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
∞ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
พัก:โรงแรมมัณฑะเลย์ 2คืน เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน PG
มิถุนายน - ตุลาคม 2019
เริ่มต้น 10,900.-

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มินกุน

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มินกุน 3 วัน 2 คืน
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น