ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน WE
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020
เริ่มต้น 11,888.-

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า
∞ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
∞สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง
∞สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง
∞ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
∞ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์
∞สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
พักโรงแรมพุกาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย์ 1 คืน
เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น