ทัวร์ยุโรป 7 วัน 4 คืน EY
พฤษภาคม - ตุลาคม 2020
เริ่มต้น 39,900.-

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
กีร์ธูร(ล่องเรือชมหมู่บ้านมรดกโลก)**อัมสเตอร์ดัม(ล่องเรือหลังคากระจก)**
ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์ – บรัสเซล – อะตอมเมียม – แมนาคินพิส จัตุรัสแกรนด์เพลซ –
โรมอนด์ – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND
ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ซานส์ สคันส์(หมู่บ้านกังหันลม)
ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น – โวลันดัม – ดามส์สแควร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์ยุโรป 7 วัน 4 คืน EY
มีนาคม - พฤษภาคม 2020
เริ่มต้น 39,900.-

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
กีร์ธูร(ล่องเรือชมหมู่บ้านมรดกโลก)**เข้าชมสวนคอเคนฮอฟ**
ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตี้ฟรี – ห้างลาฟาแยตต์ – บรัสเซล (เบลเยียม) – อะตอมเมียม แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลซ – โรมอนด์ – เนเธอร์แลนด์) – ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND – ไนเมเก้นอัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลก – โวลันดัม
เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ – ดามส์สแควร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 5 คืน EK
มีนาคม - เมษายน 2019
เริ่มต้น 42,900.-

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
ปารีส หอไอเฟล LA VALLEE VILLAGE OUTLET บรูจน์ เกนท์
รอตเทอดาม หมู่บ้านกีร์ธอร์น อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจก
**เคอเคนฮอฟ เทศกาลดอกไม้ 1 ปีมีเพียงหนเดียว**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์BEST OF EUROPE 7 วัน 5 คืน TG
สิงหาคม 2558 - มีนาคม 2559
เริ่มต้น 83,900

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน

BEST OF EUROPE
ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–เที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ด–ขึ้นหอไอเฟล
LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–ถนนชองป์เอลิเซ่-บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง–บรัสเซลส์–อะโตเมี่ยม–มานิเก้นพิส-อัมสเตอร์ดัม–หมู่บ้านซานสคานส์–กังหันลม–โรงงานผลิตเนยแข็ง–การทำรองเท้าไม้–โคโลญจน์ (เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์–เที่ยวชมเมือง
***ออกเดินทางโดยสายการบินไทย***
กำหนดเดินทาง: สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559 (วันเดินทางด้านในรายการ)
ราคาเริ่มต้นท่านละ 83,900

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น