ทัวร์ซัวเถา บ้านดิน 5 วัน 4 คืน CZ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2020
เริ่มต้น 18,888.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน
รำลึก “เสื่อผืนหมอนใบ” ชมมรดกโลก ไม่ควรพลาด !!!
ที่พักหรู 4 ดาว …ลิ้มรสชาติ อาหารกวางตุ้ง อร่อยที่สุดในประเทศจีน
ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคาะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย
นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง(ปอเต๊กตึ้ง) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
** เมืองเหมยโจว ….เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึง
ได้รับการขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮักกา เมืองแห่งวัฒนธรรม
เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮักกา …บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน FD
เมษายน – เดือนพฤศจิกายน 2019
เริ่มต้น 16,999.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน
รำลึก “เสื่อผืนหมอนใบ” ชมมรดกโลก ไม่ควรพลาด !!!
ที่พักหรู 4 ดาว …ลิ้มรสชาติ อาหารกวางตุ้ง อร่อยที่สุดในประเทศจีน
ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคาะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย
นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง(ปอเต๊กตึ้ง) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
** เมืองเหมยโจว ….เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮากกา …บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น