Kunming,Lijiang,Shangri-La,China 6 วัน 5 คืน FD
ธันวาคม 2023 - มีนาคม 2024
เริ่มต้น 25,900.-

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง)

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง)
6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)
เที่ยวเมือง : Kunming (คุนหมิง) Lijiang (ลี่เจียง) Shangri-La (แชงกรี-ลา)
สายการบิน : Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
วัดเจ้าแม่กวนอิม | ผ่านชมเจดีย์สามองค์ | ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองโบราณแชงกรีล่า | วัดลามะซงจ้านหลิน | สระมังกรดำ | เมืองโบราณลี่เจียง | ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | หุบเขาน้ำเงิน (รวมรถราง) | อุทยานน้ำหยก | ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) | ตำหนักทองจินเตี้ยน | ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น