ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน FD
มกราคม - กรกฎาคม 2020
เริ่มต้น 12,900.-

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา 4 วัน 3 คืน
ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ตลาดราตรีฮาลองล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ถนน36สาย
 

 

 
ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน SL
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 11,999.-

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน
● ฮานอย ● ลาวไก ● ซาปา ● ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ● หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ● น้ำตกสีเงิน ● นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ● ซาปา
สาม ฮานอย ● ทะเลสาบคืนดาบ ● สะพานแสงอาทิตย์ ● วัดหง๊อกซิน ● โชว์หุ่นกระบอกน้ำ● นิงก์บิงห์ ● ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ● อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ● กรุงเทพฯ

 

 
ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน SL
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 10,999.-

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
• ฮานอย • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
• ชมน้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา
ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

 

 
ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน SL
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 13,900.-

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน
กรุงฮานอย ●ลาวไก ●ซาปา ●ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ●น้ำตกสีเงิน ●ตลาดซาปา
ซาปา●เขาฮามรอง●นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน●ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ● ฮานอย ● ทะเลสาบคืนดาบ ● สะพานแสงอาทิตย์ ● วัดหง๊อกซิน ● อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ● โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย●นิงก์บิงห์●ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก●ฮาลอง●ร้านยา●ตลาดกลางคืนเมืองฮาลองฮาลอง ● ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ● ถ้ำสวรรค์