ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3 คืน XW
กันยายน - มีนาคม 2020
เริ่มต้น 11,878.-

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
(แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 4 คืน TG
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 22,999.-

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง  5 วัน 4 คืน
สายการบิน THAI AIRWAYS
เที่ยวแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
แช่น้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตัว
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านกาแฟ  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนน LOVE LANE  สะพานคู่รัก วัดเทียนหยวน  Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน BR
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 17,999.-

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน EVA AIR
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  น้ำพุร้อนเป่ยโถว
วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน BR
ธันวาคม - มีนาคม 2020
เริ่มต้น 14,999.-

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน 
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง
ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน  ตลาดปลาไทเป    ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน BR
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 19,999.-

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR
เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว
นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งกระเช้าพาโนราม่า
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ
ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)