ทัวร์โตเกียว ซากุระ 6 วัน 3 คืน TG
2-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)
เริ่มต้น 45,900.-

LOVE SAKURA TG

LOVE SAKURA TG (KIX-HND) 6 วัน 3 คืน
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
By Thai Airways International (TG)
ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย “รถไฟสายโรแมนติก” พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว”
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


 

ทัวร์โตเกียว ซากุระ ทิวลิป 7 วัน 4 คืน TG
1-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)
เริ่มต้น 49,900.-

LOVE SAKURA&TULIP TG

LOVE SAKURA&TULIP TG
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว-เทศกาลชมดอกไม้ 7วัน4คืน
By Thai Airways International (TG)
ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย “รถไฟสายโรแมนติก” พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว”
ชม “เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” สีสันกับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde”
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 

ทัวร์โตเกียว ซากุระ 6 วัน 3 คืน XJ
27 มีนาคม-1 เมษายน/1-6 เมษายน/2-7 เมษายน/3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)
เริ่มต้น 32,900.-

PRO. LOVE SAKURA XJ

PRO. LOVE SAKURA XJ
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 6วัน3คืน
By Thai Air AsiaX (XJ)
ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว”
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย “รถไฟสายโรแมนติก” พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
ชม “ปราสาทสีทอง” ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 

ทัวร์โตเกียว 5 วัน 3 คืน SL
ธันวาคม 2019
เริ่มต้น 19,999.-

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ สกี โตเกียว

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ สกี โตเกียว 5 วัน 3 คืน
สายการบิน THAI LION AIR
นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์  ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ  โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์