ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CI
วันที่ 14-17,20-23,27-30 ตุลาคม 2565
เริ่มต้น 23,990.-

ไต้หวัน Taiwan Holiday

ไต้หวัน Taiwan Holidays 4 วัน 3 คืน
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ไทเป – ซีเหมินติง – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง -SHIN SEI GREEN WATER WAY – ร้านไอศกรีม MIYAHARA – เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ชิมพายสับปะรด – ปล่อยโคมลอยสือเฟิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – DUTY FREE – วัดปี้ซานเหยียน – ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
โดยสายการบิน EVA AIR

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น