ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CI
12-15 เมษายน 2019
เริ่มต้น 28,888.-

ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง

ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINE
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
เมืองไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- อุทยานเย๋หลิ่ว-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *