ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน TG
28 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 (วันปีใหม่)
เริ่มต้น 32,999

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวฉลองปีใหม่

TPE44: T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน การบินไทย
เที่ยวฉลองปีใหม่ บินหรู…อยู่ดี 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101
พิเศษ!! ท่านอาหาบนตึกไทเป, เมนูเด็ด! STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน