ทัวร์ยุโรปตะวันตก 9 วัน 6 คืน TG
เมษายน - กรกฎาคม 2020
เริ่มต้น 65,900.-

มหัศจรรย์… EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

มหัศจรรย์… EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
สายการบินไทย แอร์เวย์
9 วัน 6 คืน
โรม (อิตาลี) • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ปิซ่า • เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • ดิฌง (ฝรั่งเศส) ดิฌง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
ทัวร์ยุโรปตะวันตก 9 วัน 6 คืน TG
13 - 21 กุมภาพันธ์ /10 - 18 มีนาคม /02 - 10 มิถุนายน /16 - 24 มิถุนายน 2563
เริ่มต้น 49,999.-

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน 
ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด “เมืองบรูจจ์” และหมู่บ้านไร้ถนน ที่ “หมู่บ้านกีธูร์น” ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก “จัตุรัสกรองด์ ปลาซ” ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด “เมืองบรูจจ์” และหมู่บ้านไร้ถนน ที่ “หมู่บ้านกีธูร์น” ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก “จัตุรัสกรองด์ ปลาซ”
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โบสถ์เซนต์นิโคลาส – น้ำพุแห่งความยุติธรรม – ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหลังเก่า – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ – ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – ย่านดัมสแควร์ – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – เมืองรอตเทอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม – เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม 

 

 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก 9 วัน 6 คืน TG
31 มี.ค. - 08 เม.ย. /02 - 10 พฤษภาคม /03 - 11 พฤษภาคม 2020
เริ่มต้น 52,999.-

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด “เมืองบรูจจ์” และ “จัตุรัสกรองด์ ปลาซ” ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหลังเก่า เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ เมืองลิซเซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป  เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  ย่านดัมสแควร์  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  เมืองรอตเทอร์ดัม บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส  ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม

 

 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก 8 วัน 5 คืน QR
08 - 15 เมษายน 2563 / 12 - 19 เมษายน 2563
เริ่มต้น 58,999.-

ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!!
ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด”เมืองบรูจจ์”และหมู่บ้านไร้ถนน”หมู่บ้านกีธูร์น”
สายการบิน Qatar Airways

เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคคาเดโร่ ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย  ย่านเลอ มาเร่ส์ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซายส์ ….

 

 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก 8 วัน 5 คืน TG
7 - 14 กันยายน /21 - 28 ตุลาคม /16 - 23 พฤศจิกายน 2019
เริ่มต้น 52,999.-

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์  เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา ยอดเขาพิลาทุส สถานีกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา  สถานีแฟรงค์มุนเทต สถานีเครียงซีเรค เมืองทิทิเช่ ประเทศเยอรมัน ป่าดำ  ทะเลสาบทิทิเซ่ เมืองโดเนาเอส์ชินเกน