ทัวร์ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน FD
มิถุนายน - ตุลาคม 2566
เริ่มต้น 22,888.-

Kawaī かわいい FUKUOKA

JFD64 Kawaī かわいい FUKUOKA  5 วัน 3 คืน
ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น
ปราสาทโคคูระ เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน ขอพร
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport 
เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่อง เที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น