ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CI
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 19,500.-

ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE

ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE  4 วัน 3 คืน
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต-เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น