ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน SU
9 – 15 เมษายน /10 – 16 เมษายน /11 – 17 เมษายน /12 – 18 เมษายน 2020
เริ่มต้น 55,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
บินตรงสู่มอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยว ไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง เที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เข้าชมความอลังการ 3 พระราชวังไฮไลท์ของรัสเซีย สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ โรงแรม 5 ดาว ถ่ายรูปกับประตูชัยกลางกรุงมอสโคว์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 4 คืน SQ
มกราคม - มิถุนายน 2020
เริ่มต้น 39,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน
เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ
สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก เข้าชมพระราชวังปัเตอร์ฮอฟ
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ถ่ายรูปชิคชิคสวนโคโลเมนสโกเย สวนซายาร์ดเย
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ห้างกุม ถนนเนฟสกี้ ห้างแกลเลอเรีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน TG
ตุลาคม 2019 - มกราคม 2020
เริ่มต้น 52,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
บินตรงสู่มอสโคว์ นั่งรถไฟด่วนSapsan พักโรงแรมระดับ4ดาว
บุฟเฟ่ต์นานาชาติโรงแรม 5 ดาว กิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
เที่ยว2เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์
สะสมไมล์ได้สูงสุด 50%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน QR
ธันวาคม 2019 - มกราคม 2020
เริ่มต้น 49,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
บินตรงสู่เมืองมอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม 5 ดาว เที่ยวครบมอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปเชคอินกับสถานที่ไฮไลท์มหาวิหารเซนต์บาซิล
สนุกกับการทำ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน TG
กันยายน - ตุลาคม 2019
เริ่มต้น 58,900.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN
ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิค
ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน KC
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
เริ่มต้น 42,888.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
บินหรู โดยสายการบิน แอร์อัสตานา ( Air Astana )
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิคถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน KC
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
เริ่มต้น 39,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
สายการบิน FULL SERVICE AIR ASTANA (KC)
บินเข้ามอสโคว์ ออก เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง
บินด้วยสายการบิน AIR ASTANA (KC) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม
รถไฟความเร็วสูง SAPSAN เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 4 คืน TK
วันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2019
เริ่มต้น 54,999.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสวิหาร โบสถ์อัสสัมชัญ ถนนอารบัต เนินเขาสแปร์โร่
ชมละครสัตว์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม สถานีรถไฟใต้ดิน
นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังนิโคลัส โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 4 คืน KC
เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนพฤษภาคม 2562
เริ่มต้น 46,555.-

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
  • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
  • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
  • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
  • ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
  • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
  • ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
  • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น